Pagsusulit sa Trabaho

Ang aking personalidad...
Naakusahan ako ng...
Kung ako ay isang hayop, ako ay isang...
Ang ilan sa mga kagustuhan ko sa aking susunod na trabaho ay...
Ang pagtatrabaho sa mga may kapansanan o mahihina ay maihahalintulad sa isang...
Gusto ko.....
Noong ako ay tin-edyer pa...
Ang aking hinahangad na Sabado at Linggo...

Ayon sa pagkakasunud-sunod ng tinatangi, piliin lamang ang tatlong imaheng naglalarawan sa iyong sagot.