पेशागत प्रश्नोत्तर

मेरो व्यक्तित्व.......
म माथि ........ भएको आरोप लागेको छ
यदि म जनावर भएमा म..…. हुन्थे
मेरो अर्को काममा मलाई मन पर्ने केहि चिजहरु .......
अपाङ्गता तथा निर्बलता भएको मानिषहरु संग काम गर्दा लाग्दछ कि........
म चाहन्छु.......
जब म किशोर थिए..........
मेरो आदर्श सप्तांक..........

प्राथमिकताको क्रम ले, कृपया तीन चित्रहरु छान्नुस जस्ले तपाईंको उत्तर सबै भन्दा राम्ररी वर्णन गर्दछ ।